Situații financiare pentru anul 2015 cu raportul auditorilor