Situații financiare pentru anul 2014 cu raportul auditorilor