Modificare calendar de comunicare financiară pentru anul 2019