Delegația de femei austriece - 11.04.1954 , Delegație din U.R.S.S. - 26.04.1954