Ambasadorul Belgiei - 16.10.1966, Ambasadorul Italiei - 16.10.1966, Însărcinat cu afaceri al R.P.Albania - 16.10.1966